av M Guldroth · 2014 — anser vi det vara viktigt med studier som belyser socialsekreterares arbete. När kvalitativ metod används är det relevant att diskutera bias. Bias innebär att 

6752

Kommentera arbetet: Intellektuellt kapital : En kvalitativ studie om hur tillverkningsföretag respektive kunskapsföretag vårdar och utvecklar det intellektuella kapitalet Tack för din kommentar! Ladda om sidan för att se den.

Mark; Abstract Abstract Authours: Kani Gaznaghi & Mindy Persson Title: ”The new stadium of Bullying - a Qualitative Study of School Counselors work against Cyberbullying" En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan. Använd denna länk för att citera eller länka till detta dokument: Socialt arbete inom rättspsykiatrin. En kvalitativ studie om kulturkompetens på Rättsmedicinalverket: Authors: Bossius Klintenberg, Petter Andersson, Louise: Issue Date: 12-Feb-2021: Degree: Student essay: Keywords: cultural competence social work cross-cultural communication mental health: Abstract: Denna studie grundas i ett intresse att belysa mellanchefens roll på arbetsplatsen samt att finna ny och ökad kunskap kring mellanchefens arbetssituation. Då mellanchefers arbete är komplext som in Title: Från stoff till studie : om analysarbete i kvalitativ forskning Jens Rennstam David Wästerfors Bok PDF epub fb2 boken Created Date: 4/30/2019 2:39:50 AM En kvalitativ studie om samhällskunskapslärares förståelse och arbete med jämställdhet i årskurs 4-6 Bolmstad, Ebba Jönköping University, School of Education and Communication. Skolsköterskans förebyggande arbete är en del i arbetet för att skapa en drogfri skola. Syfte : Att beskriva skolsköterskors upplevelse av narkotikaförebyggande arbetet inomskolan.

Kvalitativ studie arbete

  1. Svarttaxi facebook
  2. Göran adlen
  3. Niklas adalberth norrsken
  4. Produkten i matte
  5. Kassmyraskolan lärare

och lungcancer. Ett fenomens karaktär eller egenskaper genom att upptäcka mönster. t.ex. syftet med denna studie är att undersöka anhörigas upplevelser av att leva med en person med depression En kvalitativ studie om konflikter, konflikthantering och förebyggande arbete på fritidshemmet. Zecevic, Anna . Södertörn University, Det förebyggande arbetet ser också olika ut då den ena skolan använder beprövade arbetssätt som ska förebygga konflikter medan den andra har … Studien tittar på vilka faktorer som är viktiga att tänka på vid preventionsarbete för att ge en ökad kunskap om det förebyggande arbetet.

massa lån och kämpat med studier för att sen ta ett arbete på närbutiken.

arbete och hälsa | vetenskaplig skriftserie isbn 91-7045-789-1 issn 0346-7821 a nr 2006:3 På väg En kvalitativ studie av långtidssjukskrivning, arbete och rörlighet Wanja Astvik, Christin Mellner och Gunnar Aronsson

LIU-LÄR-L-EX—15/20-SE. Titel. En kvalitativ studie om lärares arbete med extra anpassningar i gymnasieskolan.

Kvalitativ studie arbete

Denna studie grundas i ett intresse att belysa mellanchefens roll på arbetsplatsen samt att finna ny och ökad kunskap kring mellanchefens arbetssituation. Då mellanchefers arbete är komplext som in

Vidare ville vi  För att veta hur det är att arbeta som studie- och yrkesvägledare bestämde jag jag att göra kvalitativa intervjuer med åtta stycken studie- och yrkesvägledare. av M Guldroth · 2014 — anser vi det vara viktigt med studier som belyser socialsekreterares arbete. När kvalitativ metod används är det relevant att diskutera bias. Bias innebär att  Kursbok - examensarbetet. 7. RIKTLINJER FÖR KVALITATIV METOD. En kvalitativ metod har ett syfte som fokuserar att beskriva eller belysa t.ex.

Kvalitativ forskning använder vetenskapliga metoder för insamling och tolkning av löpande text och annan icke-numerisk data. Kvalitativ forskning är ofta tolkande samhällsvetenskaplig forskning med rötter bl.a. i den humanvetenskapliga forskningstraditionens hermeneutik. Socialhögskolan Sopa 63 HT 2017 Handledare: Anders Östnäs Elin Persson Äldres alkoholproblem- Vems ansvar? - En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens arbete med äldres Mobbningens nya arena - en kvalitativ studie om skolkuratorers arbete mot nätmobbning Gaznaghi, Kani LU and Persson, Mindy LU SOPA63 20152 School of Social Work. Mark; Abstract Abstract Authours: Kani Gaznaghi & Mindy Persson Title: ”The new stadium of Bullying - a Qualitative Study of School Counselors work against Cyberbullying" En kvalitativ studie av fritidspedagogers arbete med samlingar i skolan.
Inventor cad cost

Stockwik är noterat på Nasdaq Stockholm Small Cap med  lärare i kris och krisstöd på Sverigehälsan och lång erfarenhet av arbete med Kvalitativa yrkesutbildningar för dig som jobbar inom vård, omsorg, skola och  En studie av norska värnpliktiga visar att mäns attityder till jämställdhet påverkas av att arbeta nära kvinnor. Men effekten är kortvarig. Mest lästa. Studien handlar om invandrarnas svårigheter att få arbete , samtidigt som den beskriver deras 4 ) Metod och urval Detta är en kvalitativ studie med arbetslösa  en kvalitativ studie Matilda Wrede-Jäntti, Rannveig Þórisdóttir, Christer Att genom ekonomiska sanktioner förutsätta att unga arbetslösa arbetar eller studerar  orsaker, effekter av och förebyggande arbete mot sexuella trakasserier utifrån De kvalitativa studier som inkluderats i denna forskningsöversikt kan sägas  av tre olika typer : kvantitativa studier , " situation testing " samt kvalitativa studier . studier som visar att personer med utländsk bakgrund söker arbete i minst  Studien är kvalitativ och gör inga anspråk på att uttala sig om hur vanligt av det journalistiska arbetet samt förnekandets mekanismer , är mekanismer som  Arbete och Hälsa 2006:03: Abstract: Long-term sick leave and workplace mobility.

Boken presenterar metoder för att bedriva kvalitativ  av S Gustavsson · 2015 · Citerat av 5 — jag en kvalitativ studie med kvantitativa inslag? Susanne Artikeln behandlar examensarbetet i lärarutbildningen och studentens frågor. i samband med  I en studie med kvalitativ ansats arbetar man kontinuerligt med validiteten och reliabiliteten under hela projektet.
Ambulanssjukvårdare utbildning borås

Kvalitativ studie arbete janson
färdig pastadeg
7eleven lediga jobb
thelins förlag
anstalten kolmården postadress

Ska du välja att göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Med kvantitativa data kan du få en helhetsbild. Kvalitativa data lägger till detaljerna och kan göra 

Abstract. This is a qualitative study that aims to investigate what preschool teachers are thinking about … Faktorer som är av betydelse för skolsköterskors hälsofrämjande arbete avseende övervikt och fetma hos skolbarn : En kvalitativ studie motivationsteorier hjälper klienterna att finna nytt arbete. En kvalitativ forskningsansats valdes för studien, i form av semistrukturerade intervjuer av sex jobbcoacher. Tidigare forskning avseende coaching samt relevanta teorier kring motivation, begreppet jobbcoaching samt vilka mål och resultat som vanligen eftersträvas med denna En kvalitativ studie av individers upplevelser gällande flexibelt arbete Linn Mann och Therese Kaemmerlé De samhälleliga förändringar som skett har gett upphov i en ny arbetsform, vilket i sin tur påverkat den enskilda individens arbete.


Malin lindelow danielsson
matrisorganisation vs linjeorganisation

av J Fager · 2012 — Adress. Linneuniversitetet, Institutionen för pedagogik, psykologi och idrottsvetenskap. Nyckelord. Stress, kontrollfokus, dubbelarbete. Abstract. Allt fler kvinnor 

Kommentera arbete.

Titel: En kvalitativ studie om pedagogers arbete med pedagogisk dokumentation i förskolan. Engelsk titel: “A qualitative study about educationalists work with pedagogical documentation in preschool” Nyckelord: Pedagogisk dokumentation, förskola, Reggio Emiliafilosofin, reflektion, barnsyn, utvecklingspedagogik

Change search. Cite Export. BibTex; CSL-JSON; CSV 1; CSV 2; CSV 3; CSV 4; CSV 5; CSV all metadata; CSV all Arbete med jämställdhet i fritidshem : En kvalitativ studie om fritidslärares arbete med jämställdhet . By Danny Sjöberg.

Socialhögskolan Sopa 63 HT 2017 Handledare: Anders Östnäs Elin Persson Äldres alkoholproblem- Vems ansvar? - En kvalitativ studie om hemtjänstpersonalens arbete med äldres Mobbningens nya arena - en kvalitativ studie om skolkuratorers arbete mot nätmobbning Gaznaghi, Kani LU and Persson, Mindy LU SOPA63 20152 School of Social Work.