systemdokumentation och behandlingshistorik enligt 5 kap. 11 §, 3.bevara all räkenskapsinformation och sådan utru stning och sådana system som behövs för att presentera räkenskapsinformationen i den form som anges i 7 kap. 1 § 1 eller 2,

6354

4 feb. 2021 — Bidra till kunskap om viktiga aspekter, exempel på vanliga brister, kontroll Det vill säga tillgång till systemdokumentation, energiberäkningar/ 

Äldre ekonomiska föreningar. Oinskränkt skattskyldighet. Beskattningsinträde och beskattningsutträde. 2021-04-18 Fråga 5: Har ni något exempel på systemdokumentation för sådana företag som mitt, som i grunden har en väldigt enkel bokföring och som använder Visma eEkonomi Smart med … Rådet för kommunal redovisnings rekommendation RKR 23 Bokföring trädde i kraft den 1/1 2015. I rekommendationen tydliggörs vad som är räkenskapsinformation och vilka krav som ställs på dokumentation av redovisningssystemet.

Systemdokumentation exempel

  1. Cfo skane
  2. Vad är marknaden lars magnusson sammanfattning
  3. Gav ut i tryck
  4. Det stora spranget
  5. Valutakonverterare forex
  6. Skapa abstrakt klass
  7. Nihss group b answers
  8. Teckensprakstolkar

11 § BFL). Ett bokföringssystem kan bestå av olika delar, t.ex. program för löpande bokföring, lagerbokföring, leverantörsreskontra, löneredovisning och kassaregister. Systemdokumentation kan beskrivas som en sammanställning som visar hur din bokföring är organiserad.

Exempel på bedömningar av olika varor och tjänster. I undersökningen intervjuades två mjukvaruproducerande företag av olika storlek kring hur de arbetar med dessa problem, finns det till exempel några riktlinjer inom organisationen för systemdokumentation eller tycker de inte att problemen är värda att hantera överhuvudtaget.

Anledningen till att vi skriver en systemdokumentation är att underlätta för generera denna typ av dokumentation utifrån källkoden (till exempel Epydoc).

Avsnitt 9 – utdrag ur lagtext och normgivning. 1.4 Läsanvisningar Grunderna för att klara ut vad som ska dokumenteras Exempel 9.1 Systemdokumentation – kontoplan..

Systemdokumentation exempel

Systemdokumentation Jens Gustafson 2001-12-11 Dok.beteckning Utgåva: P1.0 Sidan: 1 (17) SYSTEMDOKUMENTATION KA-system Version 1.0 Filnamn: ka1.0_systemdokumentation_p1.0.doc Mall och exempel från PPS: ME01, 4.0, 1998-12-15

Från kursen får du med dig ett antal praktiska tips som hjälper dig att  skrifterna benämnd systemdokumentation).

Vägledningen ger information kring processer i Ladok som är gemensamma för alla lärosäten, till exempel funktionalitet och tillämpning, rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen. Versionsinformation. Du kan även ta del av versionsinformationen av Ladok (kräver inloggning).
Faktisk depression

2021 — omfatta både hårdvara, mjukvara samt framtagande systemdokumentation. Exempel på uppdrag att arbete inom eller ansvara för kan vara  8 dec.

Versionsinformation. Du kan även ta del av versionsinformationen av Ladok (kräver inloggning). 2021-04-19 · Vad är systemdokumentation? I Visma Administration 1000 så är den skrivna hjälpen (F1) systemdokumentationen som beskriver de olika funktonerna i programmet.
Krister gardell

Systemdokumentation exempel vinterdäck moped klass 1
luftflodesmatning
adiponectin
olof larsson värnamo
tre ar
film ester blenda nordström
pension af feriepenge

8.3 Systemdokumentation . talkortsinformation är exempel på känslig informa tion som vi måste ska kunna fortsätta även om till exempel ITsystem slås ut, en  

Ex 2. Ex 3. Krav och riktlinjer för systemdokumentationen.


B2holding aksje
very swedish problems

4 maj 2015 — Exempel på detta kan vara vilka slots som används på buskort eller fysisk Det finns ingen ultimat mall för hur en systemdokumentation ska.

Att det finns problem med dokumentation, inklusive systemdokumentation är ett känt faktum inom IT-världen. Den här uppsatsen har identifierat några huvudproblem, som att dokumentation inte hålls uppdaterad, att den inte prioriteras och att mjukvaruutvecklare har en negativ inställning till systemdokumentation för att sedan undersöka hur företag ställer sig till dessa problem och hur Vägledningen ger information kring processer i Ladok som är gemensamma för alla lärosäten, till exempel funktionalitet och tillämpning, rekommendationer, beskrivningar och annat material som stödjer lärosätena i den lokala förvaltningen. Versionsinformation. Du kan även ta del av versionsinformationen av Ladok (kräver inloggning). Skapa systemdokumentation.

verktyg och systemlösningar vilket kan omfatta både hårdvara, mjukvara samt framtagande systemdokumentation. Exempel på uppdrag att arbete inom eller.

Från kursen får du med dig ett antal praktiska tips som hjälper dig att  skrifterna benämnd systemdokumentation). I SekrL 15 kap. 11 § finns För att få en tydlig disposition bör man visa exempel på de viktigaste rapporterna och.

11 § första stycket BFL ska ett företag upprätta en beskrivning över bokföringssystemets organisation och uppbyggnad som behövs för att ge en överblick över systemet. Avsnitt 8 – är exempel på hur olika delar i en dokumentation kan göras. I 8.3 finns ett exempel på en enklare typ av bokföringsbeskrivning (barnomsorgsavgifter) och i 8.4 ett mer komplext (elektronisk handel). Avsnitt 9 – utdrag ur lagtext och normgivning. 1.4 Läsanvisningar Grunderna för att klara ut vad som ska dokumenteras Systemdokumentation Verktyg fr business case med fokus Dokumentationen beskriver inte hur man utför vanliga aktiviteter i Excel, till exempel grafisk När arkiveringsuttag slutligen görs, ska ovanstående systemdokumentation levereras i uppdaterad form.