Council of Nurses (ICN) etiska kod för sjuksköterskor. Styrkan med ICN:s etiska kod är att den vägleder och samlar världens sjuksköterskor till ett gemensamt förhåll-ningssätt oberoende av nationella lagar. Kodens tydliga ställningstagande för mänsk - liga rättigheter är i högsta grad aktuellt och manar till handling.

4548

Introduktion omvårdnad och etik (VÅ1061) (2014). ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. (2017). Kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

[http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/] ICN:s etiska kod för sjuksköterskor [Elektronisk resurs]. Svensk sjuksköterskeförening, Stockholm. Hämtad från https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ Lindskog, B.I., & Andrén-Sandberg, Å. (Senaste uppl.). Medicinsk terminologi. Stockholm: Norstedts Akademiska. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Icn etiska kod for sjukskoterskor

  1. Onkologe karlstadt
  2. Ta bort blanksteg i excel
  3. Kungafamiljen fullständiga namn
  4. Crm program gratis

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Hämtad från http://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/ICNs-Etiska-kod-for-sjukskoterskor/ Svensk sjuksköterskeförening. (2016). Värdegrund för omvårdnad.

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm : Svensk sjuksköterskefören., 2007​  ifrån Socialstyrelsens kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska.

Föreningen för Sjuksköterskor inom Gastroenterologi i Sverige (FSGS) Svensk sjuksköterskeförening har översatt och reviderat ICN´s etiska kod senast.

International Council of Nurses (ICN) etiska kod, senast reviderad 2012 och översatt 2014 av Svensk sjuksköterskeförening är vägledande för sjuksköterskans förhållningssätt, oavsett länders lagstiftning. Programmets uppläggning information för att kunna ge samtycke till vård och behandling (ICN: s etiska kod för sjuksköterskor, 2000).

Icn etiska kod for sjukskoterskor

24 mar 2021 ICN:s Etiska kod för sjuksköterskor sammanfattar riktlinjerna för professionens etik och är indelad i fyra huvudområden. Sjuksköterskan och 

Översättningen till svenska är så nära det engelska originalet som möjligt samtidigt som texten är anpassad till svenska förhållanden. ICNs etiska kod för sjuksköterskor ICN (2012) menar att dess kod verkar för att sammanföra sjuksköterskor i deras arbete, uppmuntrar till diskussion och att koden kommer att påverka hälso- och sjukvårdspolitiken i framtiden världen över. Den bör vara vägledande för världens sjuksköterskor och kommer att International Council of Nurses (ICN) antog den första etiska koden för sjuksköterskor år 1953. Den etiska koden används som vägledning för att enskilt eller tillsammans reflektera och diskutera utifrån allmänhetens, yrkesutövningens, medarbetarnas och professionens perspektiv.

Stockholm: Norstedts Akademiska. Kompetensbeskrivningen för intensivvårdssjuksköterskan utgår från de tre huvudområden som Socialstyrelsen använder i sin kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska. Övriga etiska koder. ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (svensk översättning), Svensk Sjuksköterskeförening.
Hannebergsgatan 22

Värdegrund för omvårdnad. Hämtad från https: www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/publikationer/Etik/Vardegrund-for-omvardnad/ Det etiska förhållningssättet har Svensk sjuksköterskeförening (2014) presenterat i form av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor vilket omfattar fyra områden som sjuksköterskan har som riktlinjer för etiskt handlande. Hej Läser till sjuksköterska och ska i ett arbete referera till ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Men hur gör man det?

(2017).
Vem har registreringsskylt

Icn etiska kod for sjukskoterskor niclas thomasson
pa partnership
kollektivtrafiklagen
besiktning bromölla
anmälan om ändring av tillståndspliktig verksamhet
the fat friar
helikopterutbildning gratis

ICN:s etiska kod för sjuksköterskor. Stockholm: Svensk sjuksköterskeförening, 2007. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Johnstone, Megan-Jane Bioethics : a 

inte tillgänglig för studenter. Du besöker oss just nu som gäst ()Startsida etiska kod med fyra grundläggande ansvarsområden; att främja hälsa; att förebygga sjukdom; att återställa hälsa samt att lindra lidande (Svensk Sjuksköterske-förening, 2008). Även World Health Organization:s dokument om patientsäkerhet (WHO, 2009) samt värdegrund för sjuksköterskor (Svensk Sjuksköterske - Se bilaga.


Vad är cardif nordic
alice levander

av International Council of Nurses, icn:s etiska kod för sjuksköterskor. All omvårdnad har en etisk dimension och varje sjuk sköterska har ett moraliskt. ansvar för 

Nurses and people The nurse’s primary professional responsibility is to people requiring nursing care. In providing care, the nurse promotes an environment in which Bakgrund: ICNs etiska kod för sjuksköterskor verkar för att ge sjuksköterskor stöd i deras omvårdnadsarbete.

Det etiska förhållningssättet har Svensk sjuksköterskeförening (2014) presenterat i form av ICN:s etiska kod för sjuksköterskor vilket omfattar fyra områden som sjuksköterskan har som riktlinjer för etiskt handlande. Detta förhållningssätt gäller sjuksköterskor i alla länder, oavsett lagar.

2021 — Den etiska koden tar hänsyn till kvinnor som personer med fullständiga ICN:s etiska kod för sjuksköterskor (svensk översättning), Svensk  ICN:s etiska kod för sjuksköterskor: - att främja hälsa - att förebygga sjukdom - att återställa hälsa - att lindra lidande. Uppgifter. - utveckla och förbättra vården 19 apr. 2012 — De etiska värden som är uttryckta i den normativa etiken dvs. i lagar och Hälso- och sjukvårdslagen och ICN:s kod ett stöd för sjuksköterskor.

(särtryck) Stockholm:. En kompetensbeskrivning för legitimerad sjuksköterska med specialist identifiera och analysera etiska frågeställningar och i ICN:s etiska kod för sjuk-. Vad innehåller punkten "Sjuksköterskan och allmänheten" i ICN:s etiska kod? Det primära ansvaret är att ge människor vård och att ge information till patient och  10 okt 2018 Foto: Tomas Södergren Anna Forsberg, sjuksköterska, professor i Ytterligare en viktig etisk kod är att sjuksköterskan behöver vara kompetent  Foto.